hírek, város, térkép, állás, apróhirdetés, cégek


>>> Vissza a hírek nyitóoldalára

Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium körzeti és városi beiskolázású ének-zene tagozatos általános iskola, valamint megyei és regionális hatósugarú zenei gimnázium.

####Az iskolaépület a vasútállomással szemben, autóbusszal jól megközelíthető helyen, a Béke téren található. 21 tanulócsoportban folyik az oktatás.

Pedagógiai programunkban oktató-nevelő munkánk céljaként tűztük ki, hogy a diákjaink művelt emberré, szabad, gazdag személyiséggé, tisztességes, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. Iskolánk fő működési elvének tartjuk, hogy a diákjaink biztos tudással, szilárd alapismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel gazdagodjanak, de ehhez valami sajátos többletet adunk, a művészetek iránti fogékonyságot.

Iskolánk különleges értékének tartjuk, hogy az ének-zene órákkal, a hangszertanulással, a kórusénekléssel, a néptánc oktatással egy életre szóló, bensőséges kapcsolat alakul ki a zene világával, amely meghatározza a gyerekek személyiségének harmonikus fejlődését, megalapozza műveltségüket és kultúra iránti fogékonyságukat. Kodály szavaival élve: "Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be".

Az általános tagozatra járó diákjaink is gazdagodnak a zene léleképítő, lélekszépítő hatásával.

Az első osztályainkban integrált magyar nyelvi és irodalmi program alapján (Dinasztia Kiadó könyvei) hangoztató - elemző - összevető módszerrel juttatjuk el kis diákjainkat az írás-olvasás birodalmába. E módszer és a szótagolás nemcsak a jó olvasástechnikát biztosítja, hanem a helyesírási készséget is megalapozza. Nyugodt tempóban, a gyerekek egyéni ütemének, fokozatos terheléssel sajátíttatjuk el a tudnivalókat.

Idegen nyelvet (angol, német) 4. osztálytól heti 2 órában, 5. osztálytól emelt óraszámban tanulnak a gyerekek. Korszerű gépek segítségével 5. osztálytól tanórákon ismerkedhetnek diákjaink a számítástechnika alapjaival.

Az alsó tagozaton matematika, rajz, néptánc, angol nyelvi szakkörök adnak lehetőséget a képességek kibontakoztatására.

A 8. osztályosoknak felvételi előkészítőt tartunk matematika és magyar nyelvből. Az ének-zene iránt érdeklődő tanulóink felvételi vizsga nélkül iskolánk gimnáziumában folytathatják tanulmányaikat.

Fontos feladatunknak tartjuk a hátrányos helyzetű, lassabban haladó, tanulmányi nehézségekkel küzdő tanulók segítését, felzárkóztatását.

Gyermekeink testnevelés órákon úszás- és korcsolya oktatásban is részesülnek. Mindennapi testnevelésre az iskolai sportkörök keretében teremtünk lehetőséget: torna, kosárlabda, atlétika, labdarúgás. A gyógytestnevelést, gyógyúszást igénylő gyermekekkel saját, képzett pedagógusunk foglalkozik.

A természet szeretetére, megbecsülésére a természetjáró szakkörünk, illetve az erdei iskolai táborozások kiváló lehetőséget nyújtanak.

A szülők segítségével kialakított hangulatos, új könyvtárunk népszerű diákjaink körében.

Pedagógusaink lelkiismeretes, igényes munkája és a sokoldalú képzés eredményeként tanulóink nemcsak a zene területén öregbítik iskolánk hírnevét. Kiemelkedő sikereket érnek el matematika, történelmi, irodalmi, képzőművészeti, idegen nyelvi, természettudományos és sportversenyeken, vetélkedőkön.

Hagyományos rendezvényeink színesítik iskolánk életét. Így a Kodály Zoltán Napok, karácsonyi templomi hangverseny, városi néptánc találkozó, a városi és megyek szépkiejtési- és olvasóverseny, a városi történelmi és a megyei környezetvédelmi vetélkedő, múzeumi nap Budapesten, szülők-nevelők bálja, madarak-fák napja, karácsonyi és húsvéti vásár. Iskolánk házigazdája és rendezője az Alba Regia Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválnak és a Fehérvári Ének Országos Ifjúsági Kórustalálkozónak. Kórusaink rendszeres közreműködői a város kulturális és társadalmi rendezvényeinek, versenyek, fesztiválok, külföldi hangversenyek szereplői.

Gimnázium

A Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium a közép-dunántúli régió egyetlen ének-zenei tagozatos középiskolája.
Tanulóink az ének-zenét heti 4 órában tanulják.
A karének órarendi óra.
A gimnázium énekkarai nagy hagyománnyal rendelkező koncertező együttesek. Nemzetközi kórusfesztiválok, versenyek, rádiófelvételek közreműködői.
A zenei tagozatos gimnazisták közül sokan hangszeren is tanulnak a városi zeneiskolában, ez azonban nem kötelező feltétel.
A kötelező érettségi tantárgyak mellett ének-zenéből is lehet vizsgát tenni.
Választható idegen nyelvek: angol, német, olasz. E nyelvek tanítása emelt óraszámban történik, mely lehetővé teszi a középfokú nyevvizsgára való felkészülést.
A számítástechnikai ismeretek elsajátítását korszerű gépek segítik. A számítógépeket délutánonként ingyenesen használhatják tanulóink, s hetente két délután az Internet is rendelkezésükre áll.
A kiscsoportos oktatás keretében működő reál és humán fakultáció a közismereti tantárgyak anyagának elmélyítését és bővítését szolgálja.
Végzett diákjaink eséllyel felvételiznek az ország bármely felsőoktatási intézményébe.

Több év tapasztalata mutatja, hogy a nem zenei pályára készülők a bölcsész, jogász, nyelvész, műszaki karokat célozzák meg. A zenei pálya iránt elkötelezettek többsége a tanárképző főiskolák ének-zene vagy szolfézs tanári, illetve karvezető szakára jelentkeznek.

Vidéki tanulóink számára a kollégiumi elhelyezés biztosított.

Jelentkezési feltételek:

- közös írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelv és matematika)

- ének-zene szóbeli felvételi vizsga (lapról olvasás, dallam diktálás, éneklés)


A diákok délutánjait sokszínű szabadidős programok gazdagítják. A színjátszó kör foglalkozásai, sportversenyek, képzőművészeti és kézműves tevékenységek közül érdeklődésüknek megfelelően válogathatnak.

A rendszeres hétvégi természetjáró túrák, valamint a nyári vándortáborok Magyarország és a szomszédos országok tájainak, természeti értékeinek, történelmi és kulturális nevezetességeinek megismerését teszik lehetővé.

Iskolánk kórusai

Iskolánk különleges értékének tartjuk, hogy az alapkészségek biztos megszerzése mellett a kórusénekléssel egy életre szóló bensőséges kapcsolat alakul ki a gyerekekben a zene világával. A különböző évfolyamok megismerhetik egymást, figyelhetnek egymásra, hiszen a kórus színvonala attól függ, hogy milyen az összmunka.

Iskolánkban hat különböző kórus működik, korosztályonként felbontva iskolánk „zeneis” tanulóit.

http://www.kodaly-szfvar.sulinet.hu/

Nyomtatható verzió
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz be kell jelentkezni. belépéshez . Ha még nem regisztrált: regisztráció


Mondj egy tippet, küldj hírt, érdekességet, programot nekünk!

Médiaajánlat - Impresszum - Adatvédelem
Sitemap

Counter

websas.hu

© 2002-2012 varosunk.hu - Minden jog fenntartva!

Készítette: Gyurmó

freeaudit.hu

eXTReMe Tracker